Okna hliníková HEROAL, ALUPROF, Schüco

Hliníková OKNA
Rozdělení oken podle tvaru
 • pravoúhlá okna
 • šikmá okna (trojúhelníky, čtyřúhelníky, kosodelníky, kosočtverce a lichoběžníky)
 • oblouková okna (kruhové tvary i obloukové segmenty) s různým členěním
Rozdělení oken podle počtu křídel
 • okna jednokřídlá
 • okna dvoukřídlá
 • okna tříkřídlá a vícekřídlá
 • dělená sloupkem nebo štulpem, symetricky i asymetricky, okna s nadsvětlíkem
Rozdělení oken podle způsobu otevírání
 • okna neotvíravá - pevné zasklení
 • okna sklápěcí
 • okna otvíravá
 • okna otvíravá a sklápěcí
 • okna posuvná, okna posuvná a sklápěcí
Rozdělení oken podle umístění okenních závěsů
 • okna pravá (posuzujeme podle toho, na jaké straně jsou závěsy z viditelné strany)
 • okna levá (posuzujeme podle toho, na jaké straně jsou závěsy z viditelné strany)

 

HEROAL
 BAREVNÉ PROVEDENÍ A LAKOVÁNÍ

Stavební profily jsou vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám např.: slunci, dešti, teplotním výkyvům nebo exhalátům. Tím nám vzniká problém jak zamezit nežádoucímu blednutí povrchu. Architekti a stavitelé kladou velký důraz na vysoce kvalitní povrch, který nepodléhá vlivu času. Heroal vyvinul ve spolupráci s výrobci práškových barev a producenty lakovacích linek speciální metodu lakování, která se nazývá heroal-dur3S a která vyhovuje veškerým nárokům na bezvadný a vysoce kvalitní vzhled.

Zvláštností této metody lakování je dodatečné překrytí vysoce kvalitní práškové barvy dvousložkovým bezbarvým lakem, který se společně s práškovou barvou vypálí a chrání stálost barvy před agresivními vlivy počasí a UV zářením.

Spolkový úřad pro výzkum a certifikaci materiálů (BAM) uvádí ve zkušební zprávě AZ 1.3/12245 z 19.7.1990 následující: Z výzkumu vyplývá, že metoda lakování, která ochraňuje barevnou vrstvu bezbarvým PU/AC lakem, vykazuje trvalejší barevnou stálost a větší odolnost proti nepřízni počasí. Použitím dvousložkového bezbarvého laku je dosaženo technického optima.

Patentovaný designový nástřik Raffaello, vyvinutý v Itálii, poskytuje mimořádný vizuální zážitek. Díky struktuře tohoto nástřiku vypadá profil vždy jinak.

Vzhled designového nástřiku Raffaello se zásadně odlišuje od obvyklých nástřiků a propůjčuje profilu zvláštní nádech. Pro přesný dojem z barvy a povrchu si vyžádejte originální vzorník Raffaelo, který na přání obdržíte u našich obchodních zástupců.