Plastová okna KBE

V četných ekologických studiích o PVC byly prokázany silné stránky tohoto materiálu oproti jiným surovinám. Hodnoty jsou především v dlouhé životnosti produktů, udržovatelnosti a rovněž i v nesčetných možnostech recyklace. Díky svý ekologickým přednostem přispívají k ochrane životního prostředí Výrazně snižují náklady na vytápění. Při jejich výrobě není použito těžkých kovů. PVC profily jsou navíc 100% recyklovatelné.

Pro naše okna používáme vysoce kvalitní pětikomorový systém středového těsnění vyztužený ocelovou pozinkovanou výztuží odolnou proti korozi.

Tepelné vlastnosti: Součinitel prostupu tepla Uf = 1,3W/m2K - 5KM profil, š.70mm, vč. ocelové výztuže a Uf=1,1 - 1,2 W/m2k - 5KM profil, š.70, bez. ocelové výztuže

Zvuková izolace: Standardním útlum hluku > 35 dB. Při použití speciálních protihlukových skel lze tuto hodnotu podstatně zlepšit.

70 md

Princip základního větrání spočívá v tom, že vzduch z venkovního prostředí vstupuje spodními a svislými částmi okna mezi rám a křídlo do vnitřní komory před středovým těsněním a pak proudí do prostoru mezi rám a křídlo. Odtud se dostává otvory umístěnými v horní části okenního křídla do místnosti. Jde o samoregulační systém fungující na základě rozdílných tlaků vzduchu na návětrné a závětrné straně domu či bytu.

Firma KBE vyvinula tento základní větrací systém (chráněný průmyslový vzor), který bez tepelných a hlukových ztrát umožňuje regulovanou výměnu vzduchu při zavřeném okně. Tím je zaručen odvod vlhkosti a škodlivin, což přispívá k udržení dobrého zdravotního stavu a zvýšení komfortu bydlení. Výměna vzduchu probíhá při zavřeném okně bez přídavných zařízení se sníženou možností vloupání.